Albania Credit documents leak
by 0x3a - Wednesday June 14, 2023 at 06:44 PM
#1
Sample folders:
root@localhost:~/Albania Credit/files$ tree -d
.
├── 2020
│   ├── FATURA DHJETOR 2020
│   ├── FATURA NENTOR
│   ├── Gusht 2020
│   ├── inventare2020
│   ├── Shitje AMSH 2020
│   ├── Shtator 2020
│   ├── SHTATOR FATURAT 2020
│   └── Tetor 2020
├── 2021
│   ├── FATURAT E DEGEVE VITI 2021
│   ├── Librat blerje shitje
│   ├── Raport  INV kredia 2021
│   ├── Shitje AMSH 2020
│   └── SHITJE AMSH 2021
│      └── NERTILDA NASTO
├── AN
│   ├── Aprovime disbursimi
│   ├── Arketimet
│   │   └── 2020
│   │      ├── 09 Shtator 2020
│   │      └── 10 Tetor 2020
│   ├── Banka Statement
│   │   └── 2020
│   │      ├── BKT
│   │      │   ├── Shtator 2020
│   │      │   └── Tetor 2020
│   │      │      └── Statement_02-11-2020_files
│   │      ├── CREDINS
│   │      │   ├── Shtator 2020
│   │      │   └── Tetor 2020
│   │      ├── RZB
│   │      │   ├── Shtator 2020
│   │      │   └── Tetor 2020
│   │      └── UNION BANK
│   │          ├── Shtator 2020
│   │          └── Tetor 2020
│   ├── Disbursimet
│   ├── Lirim hipoteke
│   │   └── 2020
│   │      ├── 09 Lirim Hipoteke Shtator 2020
│   │      └── 10 Lirim Hipoteke Tetor 2020
│   ├── Listepagesat
│   ├── LPagesat per audituesin
│   ├── Per buxhetin 2021
│   │   ├── Derguar nga deget
│   │   │   ├── Berat
│   │   │   ├── Bulqizë
│   │   │   ├── Devoll
│   │   │   ├── Dibër
│   │   │   ├── Durrës
│   │   │   ├── Elbasan
│   │   │   ├── Ersekë
│   │   │   ├── Fier
│   │   │   ├── Gjirokastër
│   │   │   ├── Gramsh
│   │   │   ├── Has
│   │   │   ├── Kavajë
│   │   │   ├── Korçë
│   │   │   ├── Lezhë
│   │   │   ├── Librazhd
│   │   │   ├── Lushnje
│   │   │   ├── Mirditë
│   │   │   ├── Përmet
│   │   │   ├── Pogradec
│   │   │   ├── Pukë
│   │   │   ├── Rajoni Shkodër
│   │   │   ├── Saranda
│   │   │   ├── Skrapar
│   │   │   ├── Tepelenë
│   │   │   └── Vlorë
│   │   └── Per tju cuar degeve dhe departamenteve
│   ├── Qera Banesash
│   │   └── Tetor 2020
│   ├── Raportime
│   │   └── Raportime ne Min Fin
│   │      ├── 08 Raportim Gusht 2020
│   │      ├── 09 Raportim Shtator 2020
│   │      └── 10 Raportim Tetor 2020
│   ├── Shkresa te ndryshme
│   │   ├── ALBtelecom
│   │   ├── BOA
│   │   ├── dEP
│   │   ├── Dieta
│   │   ├── Disbursimet
│   │   ├── Memo minutes per ETERNA
│   │   ├── MOF
│   │   ├── Projekt Programi
│   │   ├── Riinvestimi ne depozita
│   │   │   ├── 30.09.2020 (1.006.023,67 USD) depozite 3-mujore ne USD
│   │   │   └── Riinvestim depozite 6-mujore ALL dhe 1-vjeçare USD
│   │   ├── RZB
│   │   └── Urdhera
│   ├── Sistemi Eterna
│   │   └── Memo minutes per ETERNA
│   └── Sistemime
│      └── 2020
│          ├── Aurel shpk 2020 Nezir Zaçe
│          └── Tetor 2020
├── anxhela
│   ├── bordero Dhjetor 2020
│   ├── Borxhi qeveritar
│   ├── deklarime 2022
│   ├── Depozita 2021
│   ├── Depozitat
│   ├── Dokumente bilanci te ngarkuara ne sistem
│   ├── Kontrata te ndryshme viti 2021
│   ├── Librat 2020
│   ├── Librat 2020-2021
│   │   ├── 2020
│   │   │   ├── Blerje 2020
│   │   │   │   ├── Dhjetor 2020
│   │   │   │   ├── Gusht 2020
│   │   │   │   ├── Nentor 2020
│   │   │   │   ├── Shtator 2020
│   │   │   │   └── Tetor 2020
│   │   │   └── Shitje 2020
│   │   │      ├── Dhjetor 2020
│   │   │      ├── Gusht 2020
│   │   │      ├── Nentor 2020
│   │   │      ├── Shtator 2020
│   │   │      └── Tetor 2020
│   │   └── 2021
│   │      ├── Blerje 2021
│   │      │   ├── 01.Janar
│   │      │   ├── 02.Shkurt
│   │      │   ├── 03.Mars
│   │      │   ├── 04.Prill
│   │      │   ├── 05.Maj
│   │      │   ├── 06.Qershor
│   │      │   ├── 07.Korrik
│   │      │   ├── 08.Gusht
│   │      │   ├── 09.Shtator
│   │      │   ├── 10.Tetor
│   │      │   ├── 11.Nentor
│   │      │   └── 12.Dhjetor
│   │      └── Shitje 2021
│   │          ├── 01.Janar
│   │          ├── 02.Shkurt
│   │          ├── 03.Mars
│   │          ├── 04.Prill
│   │          ├── 05. Maj
│   │          ├── 06.Qershor
│   │          ├── 07.Korrik
│   │          ├── 08.Gusht
│   │          ├── 09. Shtator
│   │          ├── 10. Tetor
│   │          ├── 11.Nentor
│   │          └── 12.Dhjetor
│   ├── Listepagesat 2020
│   ├── PAGA 2021
│   │   ├── Paga
│   │   └── Paga Keshilli Mbikqyres 2021
│   ├── PER KONTROLLIN
│   │   ├── bankat
│   │   ├── deklarata tvsh
│   │   ├── dokumenta juli
│   │   ├── LIBRA BLERJE 2020
│   │   │   ├── EXCEL
│   │   │   ├── Exceli
│   │   │   └── PDF
│   │   ├── LIBRA SHITJE 2020
│   │   │   ├── EXCEL
│   │   │   ├── EXceli
│   │   │   └── PDF
│   │   ├── Libri i pergjithshem i llogarive
│   │   ├── Listepagesat 2020
│   │   ├── Tatim fitimi
│   │   └── Tatimi ne burim 2020
│   ├── Prill
│   ├── QERA 2021
│   │   ├── Kontratat e reja te qerave
│   │   └── skan qera
│   ├── qera te dhena
│   ├── RAPORTE SIGURIME
│   ├── RiINVESTIMI DEPOZITAVE 2021
│   └── sig
├── Arkena
│   ├── 2021
│   ├── New folder (2)
│   └── paga punonjesish
├── Ejona
│   ├── 2020
│   ├── 2021
│   ├── 2022
│   ├── Raport  INV kredia 2021
│   └── RAPORT INV KREDIA 2022
├── Gusht
│   ├── Banka
│   └── fatura fiskalizuara
├── Kerkesa BOA
│   ├── 18 auditi Ligjor
│   │   ├── 2018
│   │   └── 2019
│   ├── 33
│   ├── 36. lista e huamarjeve
│   ├── Bank statement BOA
│   │   └── bank statement
│   │      ├── bkt 2018-2021
│   │      ├── credins
│   │      ├── fibi
│   │      ├── Procredit
│   │      ├── rzb
│   │      ├── uba
│   │      │   └── uba maj
│   │      └── union 2018-2021
│   ├── Bank_statements
│   ├── Borxhi
│   ├── F5
│   ├── inventaret
│   └── RRS
│      ├── 2019
│      ├── 2020
│      └── 2021
├── Kerkesa per auditin
│   ├── Bank Statement
│   │   ├── bkt
│   │   │   ├── 2021
│   │   │   └── janar-mars 2022
│   │   ├── credins
│   │   ├── rzb
│   │   │   ├── 2021
│   │   │   └── janar mars 2022
│   │   └── union
│   ├── LIBRAT 2021
│   │   ├── BLERJE 2021
│   │   │   ├── EXCEL BLERJE 2021
│   │   │   └── PDF BLERJE 2021
│   │   └── SHITJE 2021
│   │      ├── EXCEL SHITJE 2021
│   │      └── PDF SHITJE 2021
│   ├── Listepagesat 2021
│   │   ├── EXCEL
│   │   └── PDF
│   └── Tatim ne burim
├── Kontroll
│   └── Audit
├── Librat 2022
│   ├── Blerje 2022
│   └── Shitje 2022
├── Listepagesa 2021
├── LISTEPAGESAT 2021
│   ├── EXCEL 2021
│   └── PDF 2021
├── Paga Keshilli Mbikqyres 2022
├── Rezarta
│   ├── New folder
│   ├── Pagat 2021
│   ├── Pagat_2022
│   └── qkb
└── te tjera

251 directories

File Extensions:
.pdf, .csv, .xlsx, .doc, .docx

Total:
251 directories
1340 files


File Size:
~627.6 MB

Download:
https://anonfiles.com/odc6Jdw5z5/Albania_Credit_zip
#2
oh shit tnx
#3
The link in this thread is dead. Please reply to the PM you were sent to get your thread moved back to the Databases section.
This forum account is currently banned. Ban Length: (Permanent)
Ban Reason: Self-Ban. Come back whenever you wish.


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  shtab.app user leak ScoobyDoo 1 1,225 02-24-2024, 10:46 AM
Last Post: Addka72424
  China Merchants Group Leak Ismho 9 3,309 02-24-2024, 10:02 AM
Last Post: Addka72424
  A bunch of internal Chinese government documents on GitHub LkStr 7 802 02-20-2024, 03:31 PM
Last Post: Addka72424
  Mexico Walmart Leak Sc0rp10n 5 2,660 02-10-2024, 10:49 AM
Last Post: Addka72424
  Mexico Fovisste Leak Sc0rp10n 9 3,299 02-10-2024, 10:48 AM
Last Post: Addka72424 Users browsing this thread: 1 Guest(s)